ورود

Category: برنامه های تمرینی

در این دسته ما برنامه های تمرینی مخصوص عضلات مختلف بدن را بیان می کنیم. تعداد ست ها، تعداد حرکت ها همراه با فیلم آموزشی در سایت گذاشته شده اند.